Архитектурно заснемане

За да се избегнат неточности при изготвянето на идейния проект, е необходимо, взимането на размери и снимков материал от помещенията, които ще се проектират. От опит знаем, че архитектурните чертежи, често се разминават с реалното изпълнение, а ние целим, максимално точно пресъздаване на крайния продукт.

Архитектурно заснемане
Консултация с клиента

Консултация

Следваща необходима стъпка е консултацията със собствениците или обитателите. Интериорният дизайн е отражение на тяхната същност, затова е важно да се уточнят потребностите, предпочитанията и вижданията им в създаването на проекта.

Зониране

Важно е преди започването на един проект да се определят зоните в помещенията, с цел постигане на максимална функционалност и удобство.

Цветово решение

Цветовете влияят подсъзнателно на всеки един от нас. Едни от тях са по-агресивни, други действат успокояващо. За да се чувстват наистина уютно и комфортно нашите клиенти, е необходимо подбора на цветове да се направи много внимателно и да отговаря на тяхното цветово усещане.

Цветово решение

Материали за изпълнението

Изборът на материали е от решаващо значение не само за идейния проект, но и за бюджета, с който разполагаме за осъществяването му. Пазарът е пренаситен със всякакви естествени материали и техни имитации. Необходимо е да подберем най-подходящата комбинация, която да отговаря на изискванията на клиента.

Изготвяне на 3D проект

Визуализацията с реални цветове, материали и мебели, до голяма степен представя идейния проект във вида, в който ще изглежда след осъществяването му. Това е голямо улеснение в интериорния дизайн, защото дизайнерът успява лесно да пресъздаде идеите си пред своите клиенти и те добиват реална представа.

Изготвяне не 3Д проект

Оразмеряване

Оразмеряване

След одобрението на проекта е необходимо изготвянето на работни чертежи с размерите на всички архитектурни промени, които ще се правят. Също така се оразмеряват и заложените в проекта мебели, с цел улеснение при производството им след това.