Старата – Нова кухня

При стартирането на този проект имаше доста специфики с които трябваше да се съобразим. Долния ред на кухнята вече съществуваше и беше необходимо умело да го комбинираме с нови шкафове, които едновременно да завършат добре цялата визия и да бъдат максимално функционални. Цел – постигната!!!

Старата - Нова кухня