Апартамент гр.Варна ж.к.Изгрев


Уникалност – към това се стремим когато изграждаме пространствата на нашите клиенти! А това е осъществимо само когато пренесем тяхното излъчване в средата им!!!
В този проект постигнахме пълен синхрон между човек и среда, като желаната от него по-класическа атмосфера материализирахме и в най-малкия детайл.