Бизнес среда


Спецификата на големите офис пространства е, че се обитават от много хора едновременно. Трудно е за постигане хармонична атмосфера съобразена с възприятията на всеки един, но е необходимо да бъде такава, за да предразполага за работа и да разгръща потенциала на работещия. Така всяка фирма ще постигне максимум актив от своите служители.

Зона среща с клиенти
Конферентна зала
Работна зона
Фоайе