Адвокатска кантора

Визията при подобно задание трябва да бъде адекватна на дейността, която ще се извършва на съответното място. Една адвокатска кантора изисква строго излъчване.

За да придадем необходимата атмосфера, както за основното действащо лице в помещението, така и за неговите клиенти, трябваше внимателно да подберем подходящите цветове и мебели, които ще преобладават в него. Високите шкафове в цвят череша и декоративните елементи от дърво по тях излъчват тежест, присъща на съответното място.

Адвокатска кантора