Адвокатска кантора

Визията на едно работно пространство трябва да бъде в синхрон най-вече с дейността, която ще се извършва в него.

За да придадем необходимата атмосфера, както за основното действащо лице, така и за неговите клиенти, много внимателно се отнесохме към подбора на цветове и мебели. Високите шкафове и декоративните елементи от дърво по тях излъчват тежест, присъща за съответното място и дейност.

Адвокатска кантора