Частично проектиране на заведение за хранене

„Изгубвам представа за времето, когато съм тук…“ – чрез спрелия часовник искхаме да изразим точно това послание. Идвайки тук, всеки посетител да се чувства толкова добре, че да се губи във времето…и да поиска отново и отново да се върне.

Заведение Бар