Частично проектиране на заведение за хранене

Обикновено визията при подобни задания трябва да бъде достатъчно атрактивна, характерна и адекватна за съответното място.

С този дизайн – запомнящ се, идеен и добре пресъздаден – ние постигаме всичко това. Смисълът на нашето идейно решение – „Спрелият часовник“ е – „Изгубвам представа за времето, когато съм тук…“. Приятната обстановка, постигната с комбинация между различни материали – дърво, камък и метал, добре балансирани помежду си, допринася за това усещане.

Заведение Бар