Детска стая


Трябваше да създадем среда за едно прекрасно момиче – Творец. Място където да създава, да се
разгръща, да учи, да си почива пълноценно и да се чувства хармонично.
Трудно е измислянето на помещение, в което човек изпълнява толкова много функции.
Необходимо е да се постигне безупречен баланс между – спокойна атмосфера, подходяща за
отдих и леко агресивна среда, която да стимулира сетивата за всички други по-активни
дейности.
С небрежното излъчване на boho елементи, внасящи спокойствие и по-ръбатите
повърхности, стимулиращи действие – успяхме да изпълним задачата!!!